Het Vaandel

In 1923 besliste het bestuur om een vaandel te laten maken, Broederband waardig.

 

Kunstenaar Simon Goossens werd aangezocht om een ontwerp te maken.


Na goedkeuring hiervan werd aan de Zusters Franciscanessen te Gent de opdracht gegeven het vaandel te borduren.
Het is een kunstwerk geworden dat niet zou misstaan in het museum van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.
Zo zou het tevens goed kunnen bewaard worden voor het nageslacht.