De start

De Koninklijke Harmonie Broederband werd gesticht op 30 juli 1922.  Een stichting kost geld, veel geld en zo moesten de stichters er naar op zoek.  Een startkapitaal werd door de stichters zelf bijeengebracht.  Zo vinden wij in de oude kasboeken terugbetalingen van leningen aan voorzitter Peenen, Louis Adriaensen, alias Leut Krijnen en aan Weyns.  Maar het bijeengebrachte geld bleek nog… Lees meer

In 1923 besliste het bestuur om een vaandel te laten maken, Broederband waardig. Kunstenaar Simon Goossens werd aangezocht om een ontwerp te maken. Na goedkeuring hiervan werd aan de Zusters Franciscanessen te Gent de opdracht gegeven het vaandel te borduren. Het is een kunstwerk geworden dat niet zou misstaan in het museum van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel. Zo zou… Lees meer

Het Vaandel

Eerste voorzitter

LOUIS PEENEN (°Rijkevorsel, 1 mei 1869  +Turnhout, 24 augustus 1938) Hij was de eerste voorzitter van Broederband 1922 tot 1927 en van 1931 tot 1937. Hij was zelfstandig timmerman/schilder. Louis schilderde de pas gebouwde kerk en school van St.-Jozef Rijkevorsel in 1908. Louis bespeelde de bombardon en dit eerst bij de fanfare Condor op St.-Jozef, dan bij fanfare Vermaak na… Lees meer

Onderstaande foto is vermoedelijk de allereerste foto die van Broederband werd gemaakt bij de inhuldiging van het nieuwe vaandel. Lees meer

Eerste groepsfoto

Eerste dirigent

De eerste Broederband dirigent,  Constant dirigeerde van 1922 to 1952 CONSTANT WEYNS (°Rijkevorsel, 2 juni 1892 +Rijkevorsel, 12 september 1952) Hij was medestichter-dirigent van Broederband. De “STEURS” was één van de dynamische werkers waaraan Broederband niet alleen zijn grote bloei heeft te danken maar die eveneens de wil en de tucht meegaf aan de muzikanten om iets te kunnen bereiken...

Lees meer

Broederband neemt deel aan een muziekfestival te Meerle met de nieuwe zwarte muts die iedereen fier draagt.  Later zal deze vervangen worden door een zwart klakje dat men blijft dragen tot 1958 wanneer Broederband voor ’t eerst in uniform wordt gestoken.

Lees meer

Muziekfestival te Meerle

Muziekwedstrijd te Beerse

Muziekwedstrijd te Beerse bij Het Werk der Toekomst.  In Gazet van Hoogstraten lezen wij volgende aankondiging:  Er werd medegedeeld dat de heer J.E.Schrauwen het voorzitterschap der jury zal waarnemen. De namen der vier andere juryleden worden geheim gehouden. Volgende maatschappijen kampen mee... Lees meer

Concours Tongeren

27 en 28 mei 1928: harmonie Broederband gaat naar het verre Tongeren zich meten in 2 de afdeling met als resultaten:

  Lees meer

  Broederband tijdens 50 jaar VNA

  Vermaak na Arbeid viert haar 50 jarig bestaan  en Broederband geeft een concert op de kiosk op den Hoek.

  Lees meer

  In 1929 verhuist harmonie Broederband naar zaal De Pelikaan  op den  Hoek. 

  Op 11 september neemt men deel aan de feesten van de pompiers en de Broederband verhuurd voor 103,75 BF stoelen.

  Broederband verhuist naar ‘De Pelikaan’

  Wedstrijd te Poppel

  Dirigent Weyns Constant verzoekt zijn vriend de Heer Van Haverberghe om de harmonie mee te komen voorbereiden voor de muziekwedstrijd van Poppel in 1ste afdeling. Hier volgen de  behaalde resultaten: Marswedstrijd;  1ste prijs met 16,9  punten op 20. Ereprijs met lauwerkrans. Korpswedstrijd; 1ste prijs met 144,5 punten op 200.  Ereprijs Martin Verbeeck Ereprijs met lauwerkrans  

  Lees meer

  Broederband bestaat 10 jaar

  Op 17 juli 1932 viert Broederband haar 10 jarig bestaan.

  Broederband triomfeert in Malle

  Men neemt deel aan de muziekwedstrijd te Oostmalle van de harmonie St.-Laurentius in de afdeling uitmuntendheid. Broederband kaapt er al de te winnen prijzen weg en dit zowel in de stap- als de korpswedstrijd: 

        -Ereprijs Koning Albert

        -Ereprijs Graaf De Renesse

  's Avonds is Oostmalle te klein om alle Broederbanders te herbergen.

  Broederband tijdens de bevrijdingsstoet

  Broederband terug op straat tijdens het bevrijdingsfeest.  Wij herkennen van voor naar achter – van links naar rechts. Vital Van Den Langenbergh (vaandrig), Frans Van Den Langenbergh, Jan Verboven, Jos Bogaerts, Louis Matthe, Karel Van Leuven, Marcel Van Leuven, Emiel Hoppenbrouwers, Frans Vermeulen, Constant Weyns, August Hoppenbrouwers, Constant Snels, Jan Weyns, Jos Tax, Jef Tackx, Louis Smolderen, Frans Verboven, Hypoliet Torremans, Constand  Van Den Ouweland en Constans Van Leuven.

   Eerste naoorlogse foto

  Wij herkennen van achter naar voor  – van links naar rechts: Constant Gabriels, Constant Van Leuven, Louis Van Dooren, Alex Weyns, Constant Snels, Karel Cornelissen, Albert Snels, Jan Weyns, Frans Van Leuven, Vital Van Den Langenbergh, Marcel Van Leuven, Loe Vermonden en Louis Lambrechts. August Debonnaire, Jos Tax, Albert Van Leuven, Jan Tax, Jef Kemland, Peer Tax, Jaak Schuurmans, Albert Oris,  Jef Van Vlem,  August Mariën,  Jozef Tax, Frans Verboven, Victor Goetschalckx,  Emiel Smolderen,  Constand Van Den Ouweland, Frans Smolderen,  Jul Van Leuven, Frans Vermeulen, Alfons Hoppenbrouwers, Emiel Hoppenbrouwers, August Hoppenbrouwers, Hypoliet Torremans, Constant Weyns (vos), Constand Weyns (steurs), Louis Adriaensen,  August Tax, Edward Fleerakkers, Frans Van Den Langenbergh, Alfons Oris, Jan Reyntjens, Jan Fleerakkers, Jos Bogaerts, Karel Van Leuven, Jan Verboven, Jaak Van Den Langenbergh en Louis Matthé.

   

  Broederband op straat

  25 jaar Broederband

  Wij herkennen van boven naar onder  —  van links naar rechts.   Gustaaf Blockx                      Frans Van Leuven                Albert Snels ??  Ooms                               Karel Cornelissen                 Constant Kemland Nand Reyntjens                    Constant Gabriels                Fre Van Staeyen Onbekend                             Alex Weyns                           Constant Van Leuven Louis Weyns                         Jef Kemland                          Petrus Tax Louis Hoppenbrouwers       Louis Smolderen                  Emiel Hoppenbrouwers Frans Verboven                    Jef Verschueren                    Jan Oprins Jozef Van Vlem                     Frans…

  Viering van de nog in leven zijnde medestichters

  Voorste rij : Mhr en Mvr Louis Weyns – Verhoeven, Mhr en Mvr Frans Weyns – Mertens, Mhr en Mvr Constant Weyns – Janssen, Mhr en Mvr August Mariën – Pemen en Mhr en Mvr Jan Tax – Rijmenants. Achterste rij : Albert Van Leuven, Arthuur Sterkens, Gustaaf Fleerakkers, Jozef Tackx, Louis Van Bergen, Jozef Fleerakkers, Victor Goetschalckx, Frans Van Den Bergh, Edward Fleerakkers, Constand Kemland, Jos Bogaerts, Gustaaf Van Den Eynden, Constand Van Den Ouweland en Gust Smolderen.  Tweede dirigent

  De gezondheidstoestand van C.Weyns verbetert er niet op.  Jules Van Leuven en Victor Goetschalckx, die Constant Weyns tijdelijk vervangen,  kunnen dit door beroepsbezigheden niet verder blijven doen en verzoeken het bestuur in vervanging van Constant Weyns te voorzien.

  Halfvastenstoet 1954

  Wedstrijd Tessenderlo

  Op 7 juni 1954 neemt Broederband in Tessenderlo deel aan een eerste muziekwedstrijd onder leiding van dirigent Georges Follman. Hier volgen de resultaten: Marswedstrijd 1ste prijs met lof van de jury met 83 punten op 90. Korpswedstrijd 1ste prijs met lof van de jury met 393 punten op 400

  De Bugels

  Jos Weyns, Jos Van Den Eynden, Frans Fleerakkers, August Bogaerts, Jan Kemland, verdoken: Frans Verboven, Emiel Smolderen en August Smolderen.

  Koninklijke Harmonie Broederband 1975

  Harmonie Broederband bekomt het predikaat “KONINKLIJK”. Dit is wel uitzonderlijk vermits Broederband nog geen 50 jaar bestaat. We worden nu KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND.

  Wedstrijd Hoogstraten

     Men neemt deel aan een muziekwedstrijd te Hoogstraten in Uitmuntendheid met als resultaten: Marswedstrijd 1ste prijs met lof met 58 punten op 70. Korpswedstrijd 1ste prijs met lof met 277,50 punten op 300.                               Wedstrijd Zandhoven 1957

    Met een eerste prijs met lof van de jury in de stapmarswedstrijd en een eerste prijs met lof van de jury in de korpswedstrijd, zou na optelling van de punten, en dit volgens het wedstrijdreglement, K.H.Broederband de KONINGS prijs te beurt vallen.  K.H.Broederband verkreeg hem niet.  Als reden gaf men dat het korps tijdens de stapmars niet gelijkvormig gekleed…

  Broederband in een nieuwe outfit

  K.H.BROEDERBAND IN EEN NIEUWE OUTFIT   Van boven naar onder — van links naar rechts. 1e rij : Gustaaf Blockx, Jef Tackx, Alex Weyns, Jan Adriaensen, Frans Van Leuven, Karel Cornelissen, Edmond Janssen, Gustaaf Fleerakkers, Constant Gabriels en Jan Reyntjens. 2e rij : Jan Weyns, Vital Van Den Langenbergh, Eric Knaepkens, Frans Scheynen, Robert Van de Looverbosch, Jos Tax, Louis…

  Provinciale muziekwedstrijd

  Broederband neemt deel aan een provinciale muziekwedstrijd in 1ste afdeling en wordt naar de hogere reeks verwezen.

  De drie neven

  Rob Van de Looverbosch , Marcel Weyns en Jozef Cornelissen  

  Nationale muziekwedstrijd

    Het korps, onder de leiding van Georges Follman, bereidt zich voor op het grote werk. Dit zou weerom een hoogtepunt betekenen in het bestaan van de K.H.Broederband. Wij nemen namelijk deel aan de NATIONALE MUZIEKWEDSTRIJD van de Stad Antwerpen in het beursgebouw. K.H.Broederband behaalt de gouden medaille van de Stad Antwerpen en bekomt alzo als enige muziekmaatschappij van de…

  Nieuwe vlag

  Op 7 februari 1976 wordt het 3de vaandel van Broederband gewijd.

  Wedstrijd Rupelmonde

  Een eerste prijs met lof van de jury in de stap- en korpswedstrijd wordt behaald: Marswedstrijd 1ste prijs met 114 punten op 120. Korpswedstrijd 1ste prijs met 363,5 punten op 400.

  Eerste lenteconcert 1966

  Er wordt voor de eerste maal een Lenteconcert gegeven in zaal De Pelikaan. Veel later zal men wegens plaatsgebrek naar het parochiecentrum overstappen.

  Tweede uniform

  Van boven naar onder  —  van links naar rechts.

  1e rij : Jan Adriaensen, Constant Gabriels.

  2e rij : Louis Van Leuven, Rob Van de Looverbosch, Eric Smolderen, Jozef Geerts, Paul Cleymans, Jos De Koninck, Herwig Van Leuven, Marcel Van Den Ouweland, Theo Smolderen, Leo Van Leuven, Frans Fleerakkers, Marcel Weyns, Louis Hoppenbrouwers, Willy Van Tichelen, Alfons Gabriels, Jozef Cornelissen, Roger Van Ginneken,            onbekend, Remi De Gruyter, Albert Van Leuven,  onbekend, Willy Van Leuven, Frans Jochems, Jules Van Leuven en Frans Van Leuven.

  3e rij : Constant Van Leuven, Louis Hellings, Jos Tax, Karel Van Tichelt, Edward Fleerakkers, Georges Follman, Frans Smolderen, Louis Weyns, Frans Weyns, Roza Van Den Langenbergh, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Frans Van Tichelen en Bertje Van Leuven.

  4e rij : Mvr Georges Follman, Maria Torremans, Maria Verhoeven, Ludo Smolderen, Wiske Mertens, Jeanne Jacobs, Anneke Vervoort, Lieza Bols, Maria Gorrens, Georgette Beckx, Jeanne Van Staeyen, Mvr Van Leuven-Van Ginneken, Mvr Marcel Weyns-Van Ginneken.

  5e rij : Ludo Gijles, Frans Marijnissen, Rudy Kerstens, Eric Knaepkens, Karel Oprins, Leo Van Hout, August Luyckx, onbekend, Leo Van Ginneken, René Oprins en Jef Van Hout.

  25 Jaar Georges Follman

  Beste vrienden

  Zag u de ene, dan zag u ook de andere…

  Constant Van Leuven en Louis Hoppenbrouwers

  De Toekomst

  WILLY BAUWERAERTS MET DE JEUGD

  Kim Van Den Ouweland, Kristel Tax, Greet Sterkens, Lief Geerts.

  15, 25, 35, en 50 jaar muzikant

  Roger Van Ginneken, Rudy Kerstens, Leo Van Hout, Ludo Smolderen, Rudi Tax, Jan Tax, Guy Tax, Jos Van Hout, Jan Kemland, Remi De Gruyter, Marcel Weyns, Theo Smolderen, Jan Riemis, Jan Thiels, Louis Van Leuven, Louis Hellings, Frans Lenders, Jos Tax, Edward Fleerakkers, Modest Van Den Kieboom, Vital Van Den Langenbergh en Constant Gabriels.

  Afscheid Georges Follman

  Er wordt een commissie samengesteld om kandidaten te beoordelen voor de vervanging van dirigent Georges Follman.
  Door onderlinge afspraak met het bestuur en Georges Follman neemt deze laatste immers ontslag na 31 jaar dienst!

  Kandidaten zijn Willy Van Tichelen, Jef Van Boven uit Ekeren, Willy Bauweraerts en Frans De Jongh.
  Uiteindelijk wordt voor Willy Bauweraerts gekozen en deze zal Georges Follman opvolgen als de 3e dirigent van  Broederband.
  Op 26.11 wordt de dirigeerstok officieel doorgegeven aan de nieuwe dirigent

  Nieuwe dirigent Steven Mintjens

  Steven Mintjens werd geboren op 12 mei 1966 in Brecht. Op zijn zes jaar krijgt hij zijn eerste muzieklessen ( notenleer klarinet ) van zijn vader Eddy Mintjens. Kort daarna laat hij zich inlijven in de drie harmonieorkesten waar zijn vader dirigent is. Op 8-jarige leeftijd gaat hij naar de muziekacademie van Merksem waar hij piano gaat studeren. Steven blijft deze cursus volgen tot zijn 16 jaar. Op zijn zestiende besluit hij om van zijn hobby zijn beroep te gaan maken en schrijft zich in aan de Kunsthumaniora van Antwerpen.

  Lenteconcert 1991

  Groepsfoto 1993

  Van boven naar onder – van links naar rechts:

  1. Jozef Geerts – 2. Frans Van Ginneken – 3. Louis Hoppenbrouwers – 4. Jan Kemland – 5. Luc Marissen – 6. Roger Van Ginneken – 7. Alex Geudens – 8. Marcel Van Den Ouweland – 9. Danny Tax – 10. Nick Deprez – 11. Eric smolderen – 12. Bart Sterkens – 13. Leo Van Hemeldonck – 14. Leo Ghysels – 15. Jos Tax – 16. Henri Kemland – 17. Jan Riemis – 18. Jan Tax – 19. Lydia Kemland – 20. Marcel Weyns – 21. Louis Broes – 22. Steven Mintjens – 23. Guy Tax – 24. Ludo Smolderen – 25. Louis Van Leuven – 26. Leo Van Ginneken – 27. Frans Fleerakkers – 28. Theo Smolderen – 29. Jos De Koninck – 30. Alfons Gabriëls – 31. Remi De Gruyter – 32. Rob Van de Looverbosch – 33. Rudi Tax – 34. Danny Helsen – 35. Katleen Van Hemeldonck – 36. Kristof Van Hemeldonck – 37. Wim Nuyts – 38. Annelies Tax – 39. Veerle Bemindt – 40. Eva Lah – 41. Kris Van den Bogerd – 42. Mieke Smolderen – 43. Vital Van Den Langenbergh – 44. Carine Hoppenbrouwers – 45. An Vandenhende – 46. Leen Vandenhende – 47. Ellen Van Den Bogerd – 48. Marijke Van Hove – 49. Annemie Tax – 50. Ken Tax.  

  Wedstrijd Fedekam 1994

  De K.H.Broederband voegt weerom een regel toe aan het reeds grote  palmares.

  Zij worden kampioen en worden aangeduid om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen in Leuven op het Nationaal Kampioenschap van België in 1994.  Tevens behalen we de Sabamprijs.

  75 jaar Broederband gebundeld

  20 jaar heeft Frans Fleerakkers gewerkt aan het pas verschenen boek.

  Natte tering          

  Op stap naar de volgende kroeg voor een stevige frisse pint. (Helhoekweg)